Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Aksaray’lı  ünlü bir iş adamıdır. Ticaret, ithalat ve ihracatla uğraşmıştır. Erzurum, Kars ve Aksaray’da iş yerlerinin şubeleri olan bu sima o günün hayır cemiyetlerine, yüksek okulda okuyan fakir, madur, mazlum, dul ve yetimlere, yoksul kimselere yardımını esirgemeyen bir kimsedir. Aksaray’da Galhane Teşkilatını kurmuş, barut imal ettirerek, Avrupa ya ihrac ettirmiştir. Birinci devre milletvekili olarak, T.B.M.M ye girmiştir. Atatürk T.B.M.M de 13/10/1923 deki konuşmasında Devletin, Milletin harpten çıktığı için, Hükümetin ve askerin Ordunun yardıma İhtiyacı olduğunu beyan edince T.B.M.M huzurunda Vehbi Bey söz alarak, “Paşam İkinci Ordunun ve bu günkü Hükümetin bütçesine konulan masraflarını arzu ettiğiniz zaman vermeyi taahhüt ediyorum” deyince Meclisin alkış ve tezahüratına mahzar oluyor. Bu fedakarlığı gören Atatürk’te;” Vehbi Bey sizinde bir isteğiniz var mı” deyince, nezih, kibar bir üslupla “ Memleketim Aksaray’ın Vilayet olmasını, Azmi Milli Un fabrikasının kurulması için Paşam Hazretleri’nin T.B.M.M ‘nin takdirlarine arz ederim” deyince o günkü T.B.M.M’ de  Aksaray’ın Vilayet olması, Un Fabrikasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Vehbi Bey Aksaray’a gelip, Şehir içindeki ve köylerdeki  zenginlerden para toplayarak, 1924 de Fabrikayı yaptırır. Bu sayede de Aksaray 1928 tarihinde Elektriğe kavuştu. Bu şekilde şehre de Un Fabrikası yapılmış oldu. 

 

Mustafa Vehbi Çorakçı

Aksaray'lı ünlü bir iş adamıdır. Ticaret, ithalat ve ihracatla uğraşmıştır. Erzurum, Kars ve Aksaray'da iş yerlerinin şubeleri olan bu sima o günün hayır cemiyetlerine, yüksek okulda okuyan fakir, madur, mazlum, dul ve yetimlere, yoksul kimselere yardımını esirgemeyen bir kimsedir. Aksaray'da Galhane Teşkilatını kurmuş, barut imal ettirerek, Avrupa ya ihrac ettirmiştir. Birinci devre milletvekili olarak, T.B.M.M...

Ömer Kaşif Nalbantoğlu

(KAŞİF AĞA) 30.08.1901-10.10.1978 Aksaray'da, yaşadığı dönem içerisinde özellikle kimsesiz çocuklar olmak üzere yoksul hemşehrilerine sayısız iyiliklerde bulunmuş yenilikçi bir kişidir. Ölümünden evvel çok değerli büyük miktardaki taşınmazlarını kimsesiz çocuklar için yurt yapılmak üzere Devlete bağışlamıştır. Bu yurdun inşasına 1990 yılında başlanmış 1997 yılında kendi adı girişinde...
erotik diyet sitesi