Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Aksaraylı Tarihçidir. Moğolların Anadolu Valisi Timurtaş izin verip Farsca ifadeli Müsameretüllahhâri yazmıştır. 1324’de ölmüştür.

Kerîmüddin Mahmut

Aksaraylı Tarihçidir. Moğolların Anadolu Valisi Timurtaş izin verip Farsca ifadeli Müsameretüllahhâri yazmıştır. 1324'de ölmüştür. ...

Molla Çelebi

Aksaraylı Müderris, Kadı, Tarihçi ve Şairdir. Zembilli Ali Efendi'nin oğludur. Tarihî Alî Osmanî adlı bir tarih kitabı yazmıştır. M:1550'de ölmüştür. Molla Çelebi Anadolu Kazaskerliği'ne kadar yükselmiş olup, aynı zamanda şairdir. Sultan 3. Murat'ın Harem-i Hümayun'daki kadın müsahiplerinden Ayşe Hubbi Hatun ile evlendiği için 'Hubbi Mollası' olarak da şöhret...
erotik diyet sitesi