Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Aksaraylı Hadis Bilgini ve Yazardır. Farsça olarak Abdülaziz’in yazdığı Umdetülislâm’ını bazı katmalarla ve “İmadülislâm” ismiyle Türkçe’ye çevirmiştir.

 
 
 Bir Beyit:

Güle gûç ettiremez yok yere bülbül inler
Verak-ı mıhr-î vefâyı kim okur kim dinler.
 

Abdurrahman Efendi

Aksaraylı Hadis Bilgini ve Yazardır. Farsça olarak Abdülaziz'in yazdığı Umdetülislâm'ını bazı katmalarla ve 'İmadülislâm' ismiyle Türkçe'ye çevirmiştir. Bir Beyit: Güle gûç ettiremez yok yere bülbül inler Verak-ı mıhr-î vefâyı kim okur kim dinler. ...

Alaeddin Ali

Aksaraylı Şeyh ve Yazardır. Muhiddin Arabî'nin 'Anka'yı-ı Magrib'ine' şerh yazmıştır. M:1533'de ölmüştür. ...

Cemâleddin Muhammet

Aksaraylı Bilgin, Müderris ve yazardır. Molla Ferrani'nin hocasıdır. Ömrünün 50 yılını ders okutmak ve kitap yazmak ile geçirmiştir. Eserlerine hemen hemen her kütüphanede rastlamak mümkündür. Bunlar çok değerli yazarlar tarafından kopya olunmuştur. M:1388 yılında ölmüştür. ...

Deli Hamid

Aksaraylı Kazaskerdir. Şeyhülislâm Yahya Efendiyle, Acem Mehmed Efendiye Danişmend olmuş, medreselerde ders okutmuş ve birçok illerde kadılık yapmış, sonra da kazaskerliğe getirilmiştir. İlmiye sınıfından vergi alınmak istendiğinde 4. Mehmet'i ser bir dille tenkit ettiği için önce Rodos'a ve sonra da Kıbrıs'a sürgün edilmiş, M: 1687'de ölmüştür. Molla Hüsrev'in Mir'âtına değerli,...

Fuzeyl Çelebi

1514-1583 yıllarında yaşayan Fuzeyl Çelebi, Aksaraylı müderris, kadı ve yazardır. Zembili Ali Efendi'nin oğludur. Çok iyi tahsil görmüştür. Kazaskerlik teklif edilmişse de kabul etmemiştir. Ferâize ve Fıkıh usulüne dair eserleri vardır. ...
erotik diyet sitesi