Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

(KAŞİF AĞA)
30.08.1901-10.10.1978

Aksaray’da, yaşadığı dönem içerisinde özellikle kimsesiz çocuklar olmak üzere yoksul hemşehrilerine sayısız iyiliklerde bulunmuş yenilikçi bir kişidir.

Ölümünden evvel çok değerli büyük miktardaki taşınmazlarını kimsesiz çocuklar için yurt yapılmak üzere Devlete bağışlamıştır. Bu yurdun inşasına 1990 yılında başlanmış 1997 yılında kendi adı girişinde olmak üzere kimsesiz çocuklar için faaliyete geçmiştir. Aynı taşınmazlar üzerinde Aksaray’da ilk defa Askerlik Şubesi binası yapılarak, Askerlik Şubesi faaliyete geçmiştir. Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı (Garnizon Komutanlığı) binası uzun yıllar bu taşınmaz üzerinde yapılarak faaliyetinin yeni yerine taşınana kadar burada sürdürmüştür.

Aksaray’da önemli sağlık ocaklarından 1 Nolu Sağlık Ocağıda bu yöredeki çok sayıdaki kişiye hizmetini bu taşınmazda binası yapılarak bu güne kadar sürdürmüştür. Kendisinin resmi ve hayatı kısaca bu sağlık ocağının girişinde mevcut olup anısı yaptığı fedakarlıkla birlikte burada sürdürülmektedir.

Çok sayıda öğrenciye maddi yönden yardım yaparak ve burs vererek okutmuş olup Aksaray’da çok sayıda kişi bu kişinin yardımlarıyla tahsilini bitirip hayatta başarılı bir şekilde onun izinden gitmektedirler.

Aksaray’da ilk defa yağlı ayçekirdeği yetişmesini bulunduğu sağlık köyünde başlatmış ve Aksaray’da ilk defa olarak ayçekirdeği yağ fabrikasını kurmuştur. Son derece yenilikçi kişiliği ile yaşadığı Sağlık Kasabasında modern ziraat çalışmalarına (Yağlı ayçekirdeği ve çeşitli ziraat makineleri) öncü olmuştur.


 

Somuncu Baba

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerinden. 'Somuncu Baba' lakabıyla tanınıp meşhûr oldu. 1349 (H.750) senesinde Kayseri'de doğdu. İsmi Hâmid, babasının ismi Şemseddîn Mûsâ'dır. İlk tahsîlini babasından aldı. Babasının vefâtından sonra Şam'a giderek, Hankâh-ı Bâyezîdiyye'de ilim öğrendi. ...

Yunus Emre

Milletimizin değer verdiği şahısları gönüllerinde yaşatırken, onlara sahip çıkıp kendi beldelerinde olduğunu ileri sürmeleri de gayet tabiidir. Yunus'un on yerde mezarının ya da makamının olması da bu yüzdendir. Yunus'a izafe edilen mezar, bugün Aksaray İli, Ortaköy ilçesinin Reşadiye köyündedir. (Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA) Bayazıd Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir mecmuada geçen bilgilere göre Yunus...

Tapduk Emre

Taptuk Emre, Horasanlıdır. Moğol istilaları döneminde Anadolu'ya gelmiştir. 1210-1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenceye göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşıyan derviş Yunus; bu dergâhın yetiştirdiği en büyük ozan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de...

Cemaleddin Aksaray-i

Cemaleddin Aksaray-i, Murat Hüdavendigar döneminde yetişmiş; hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp dallarında eserler vermiş, Aksaray-i nisbesinden dolayı Aksaraylı olarak kabul edilen ancak Tebriz-i nisbesinden dolayı da Tebriz'de doğmuş olabileceği varsayılan alim bir insandır. İlk tahsilini Aksaray'da tamamlamış, Amasya'da devam etmiş ve Amasya Kadılığı ve Kazaskerliği yapmış, oradan Konya...

Zenbilli Ali Efendi

Zenbilli Ali Efendi, Piri Mehmed Paşa'nın dedesi Mahmut Çelebi'nin amcası Ahmet Çelebi'nin oğludur. Cemaleddin Aksaray-i'nin ikinci batından evladı olup doğum tarihi hakkında kesin bir tarih bulunmamaktadır. Ali Cemali efendi daha eğitimin başındayken hukuk tahsiline önem verdiği, fıkıh ve usul-i fıkıhla ilgili Muhtasar-ı Kuduri ile Manzume-i Nesefi'i ezberlemesinden anlaşılmak tadır. Karaman'dan...
erotik diyet sitesi